NEDEN AMBALAJLI KEFİR TERCİH ETMELİYİZ?

NEDEN AMBALAJLI KEFİR TERCİH ETMELİYİZ?

Kefir; kökeni yüzyıllar öncesine dayanan, bakteri ve mayaların simbiyotik ilişki içinde oldukları eşsiz bir ekosistemi olan, üretiminde starter kültürlerin (kefir bakterisi ve mayası) ya da kefir tanelerinin kullanıldığı fermente bir süt ürünüdür. Genel olarak; kefir taneleri geleneksel (ev yapımı) kefir üretiminde, starter kültürler (kefir bakterisi ve mayası) ise ambalajlı kefir üretiminde kullanılmaktadır. Kefir tanesinin doğası değişken olduğu için tane ile üretilen kefir üretildiği her yerde belli bir standarda uymaksızın farklı içeriklere sahip olabilir ve hatta aynı yerde üretilenler bile zamanla farklı mikrobiyal içeriğe dönüşebilir. Bu da üretilenin kefir profilinden uzaklaşmasına ve beklenen faydaların yitirilmesine sebep olabilir. Bunu yenmek için kefirin belli standartlar altında endüstriyel üretimine geçilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ambalajlı kefir, yalnızca tek kullanımlık kefir starter kültürü (kefir bakterisi ve mayası) ile yapılabilmektedir. Tek kullanımlık kefir kültürü kullanımı, kültürden tekrar tekrar mayalama yapılıp bu sırada ana özelliklerinde değişiklik olması ihtimalini ortadan kaldırır. Bu sayede her zaman aynı lezzet ve yapı profili sağlanabilir. Ambalajlı kefirler; Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’ne göre üretilmekte, tebliğde yazan ürün özelliklerini ve kalite kriterlerini sağlamak zorundadır.
Yapılan bir tez çalışmasında; endüstriyel ve geleneksel olarak üretilen kefirlerin mikrobiyal kalitesi ve laktik asit bakteri profili belirlenmiştir. Bu tez çalışması sonucuna göre; geleneksel üretim yöntemlerinin lezzet, koku, raf ömrü ve/veya tekstür açısından standart kalitede ve daha da önemlisi güvenli ürün eldesine imkan sağlayabilecek koşulları oluşturabilmesi mümkün değildir. Üründe başta lezzet olmak üzere pek çok fizikokimyasal ve mikrobiyolojik karakteristik etkilenmektedir. Bu açılardan değerlendirildiğinde, starter kültür ile endüstriyel üretimin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR