KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI
 
 1. Kullanıcılar https://pinarhepyanimda.com/ adresindeki web sitemizin ("Sitemiz") kullanımına ilişkin olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını benimsediğini ve bu koşullara uygun hareket edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.  Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. 
 1. KULLANICI, işbu Sözleşme ’ye taraf olmak için gerekli hukuki ehliyete ve her türlü yetkiye sahip olduğunu ve kullandığı sürece de sahip olmaya devam edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
 1. Kullanıcılar kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Sitemiz üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini kabul ederler. 
 1. Üyelik sistemi kullanılması durumunda şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. şifre kullanımından doğacak sorunlardan ve/veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. 
 1. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş. sistem ve internet altyapısında alınmıştır. 
 1. Kişisel bilgilere sadece yetkili Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirket personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz ile tarafımızdan bu bilgilerin gizlilik kaydı ile paylaşıldığı ilgili iş ortaklarımız erişebilirler. Ancak Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketlerinin kusuru olmaksızın bu bilgilere üçüncü kişilerin erişimi nedeniyle doğacak zararlardan Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu olmaz.   Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, tüketici profilini belirlemek amacıyla da kullanır. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler 1. maddede belirtilenler dışında kalan diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 1. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri'nin Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz. 
 1. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu değildir. 
 1. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş. 'ye aittir. Sitemizde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 
 1. Web Sitemizde yer alan beslenme önerileri ile egzersiz programları kişiye özel olmayıp, herhangi bir tedavi amacı taşımamaktadır.  Bu hususlarda Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. Ş’nin herhangi bir taahhüdü ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 1. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş., Sitemizde yer alan her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve kullanma koşullarını önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitemizde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitemizin Kullanımı ya da Sitemize giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 
 1. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
 1. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı PINAR Süt Mamulleri Sanayii A.Ş sorumlu tutulmayacaktır. 
 1. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Kullanım Koşullarının uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Kullanım Koşullarını düzenli olarak kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız. 
 1. Sitemizin böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte bulunmayız ve uygun virüs kontrol yazılımının kurulmasını sağlamaktan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Sitemiz ‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Sitemiz ‘in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI ‘nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’ NIN veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş. sorumlu değildir. 
 1. Ek bilgi almak istediğiniz konularda… +90 232 436 15 15 ve 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi telefonlarımızdan veya info@pinar.com.tr eposta adresinden Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ’ye danışabilirsiniz. 
 1. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. www.pinarprotein.com adresindeki web sitemizin ("Sitemiz") kullanımına   ilişkin olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını benimsediğini ve bu koşullara uygun hareket edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.  Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. 
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.