BEBEKLERDE DİL GELİŞİMİ

BEBEKLERDE DİL GELİŞİMİ

Her çocuğun yapısı ve gelişimi farklı olacağından dil gelişimi çocuktan çocuğa değişebileceği gibi, çocuğun erkek ya da kız oluşuna göre de farklılık gösterebilir. Kız çocuklarının beyin sol lobları erkek çocuklara nazaran daha baskın olduğundan erkek çocuklarından daha hızlı bir şekilde dil gelişimi gösterirler. Ancak belli süre içinde kız ve erkek çocukların dil gelişimleri aynı seviyeye ulaşır.

1) Bebeğim Ne Zaman Konuşacak?

Bebekler, insan sesine bedensel hareketleriyle tepki vererek iletişime geçerler. Sıfır – altı hafta arası, onların ağlama evreleridir ki gereksinimlerinin karşılanması için ağlarlar. Bebekler bir ay ve sonrasında konuşmanın altyapısını oluşturacak bazı sesler çıkarırlar ve iki – üç aylıkken, anadilinde olmayan sesler üreterek agulama evresine girerler. Bu evrede bebekler, ba-ma-ta-de gibi hece içeren ve ton yüksekliği değişen sesler olup ünlü ve ünsüzleri birlikte çıkarmaya başlarlar. Bebeğiniz altıncı ay ve sonrasında anadilinde olmayan sesleri çıkarmaya başlamamışsa, işitme sorunu yaşıyor olabilir zira işitme engelli bebeklerde çıkarılan sesler, gün geçtikte azalır. Altı ay ve sonrasında bebeklerin çıkaracağı sesler üç heceli olabilir. Bu noktada bebeklerin kavram gelişimi başlamamış olmasına rağmen çıkardıkları sesler, kendi anadilini kullanmaya yönelik izler taşır. Sekiz ay ve sonrasında agulamalar ve dil imitasyonları görülürken, agulamalardan gerçek dile de geçiş başlar.

2) Bebeklerde Dil Gelişimi için Neler Yapılmalı?

Çocuğunuzun bulunduğu sosyal ortamlar, sosyoekonomik durumunuz ve çocuğunuzun oynadığı oyunlar gibi çeşitli faktörlerin, onun konuşması üzerinde büyük etkisi vardır. Çocuklarda bir yaşında kelime kavram gelişimi görülürken, kavrama sözcük üretiminden önce gelir. Mesela, çocuğunuzun “Mama” demesi “Mama istiyorum.”, “Su” demesiyse “Su istiyorum.” olarak algılanmalıdır. Çocuk bir buçuk yaşına ulaştığında, iki kelimeli basit cümleler kurarak telgrafik konuşma evresine girer. Sözcük arasında bağlaç kullanmadan iki kelimelik cümle oluşturur. İki – üç yaşında geldiğinde cümle yapısını kavramaya başlamıştır ve bu süreç onun ilk gramer evresidir. Kelime haznesi arttığı için cümlelerde kullandığı kelime sayısı da doğrudan artış gösterir. Üç – altı yaşına gelmiş çocuğunuz dil gramerini anlayacak seviyeye gelmiştir ve çocuğunuzun gramer yapısı hızla gelişerek daha fazla sayıda kelime ile cümleler kurabildiği gibi cümlede isim, fiil ve sıfat gibi yapıları da öğrenir.

3) Çocuğunuzun Dil Gelişimine Nasıl Destek Olursunuz?

Çocuğunuzun dil ve konuşma gelişimine destek sağlamak amacıyla ona konuşmanın bol olduğu bir ortam hazırlamanız uygun olur. Çocuğunuzla sohbet ederken ya da konuşurken özen göstermeniz onunla olan iletişiminizin daha kuvvetli olmasını sağlar. Eğer çocuğunuz işaret dili ile kendini ifade ediyorsa, siz de onu anladığınızı belirtecek şekilde konuşabilirsiniz. Çocuğunuz sözcükleri hatalı telaffuz ediyorsa, onu kıracak, ürkütecek ya da küçük düşürecek davranışlardan uzak durmanız ve ona karışmayarak çocuğunuzu kendi haline bırakmanız özgüveninin sarsılmaması açısından önemlidir. Onunla birlikte oyunlar oynayarak, basit ve kısa cümleler kurarak, oynadığınız oyun ve oyuncaklarla ilgili konuşarak çocuğunuzun dil gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR